Функціональна МРТ

Протягом останнього десятиліття метод функціональної магнітнорезонансної томографії (фМРТ) — один з методів нейровізуалізації, який бурхливо розвивається — перейшов з області наукових досліджень в клінічну практику.

У клініці Борис розробляються принципово нові методичні підходи до дослідження взаємозв’язку метаболізму і функцій головного мозку пацієнтів з різними видами патології центральної нервової системи. Зокрема, ми досліджуємо пацієнтів, які перенесли ішемічний інсульт, пацієнтів з епілепсією, пацієнтів з вродженими вадами розвитку.

У нашій клініці метод фМРТ використовується, насамперед, для оцінки функціонального стану центральної нервової системи у пацієнтів з внутрішньомозкові пухлинами, яким показане хірургічне лікування. Наочна візуалізація ділянок моторної і соматосенсорной кори дозволяє нейрохірургам клініки Борис спланувати хід операції з тим, щоб забезпечити її мінімальну інвазивність для пацієнта і одночасно максимальну ефективність. Оцінка за допомогою методу фМРТ відновлення функцій в період реабілітації — також один з інструментів, яким користуються наші нейрохірурги та неврологи при розробці тактики подальшого лікування. Одним з розвиваються в нашій клініці напрямів вивчення функціонального стану головного мозку є фМРТ-дослідження пацієнтів з різними нейродегенеративними захворюваннями (хвороба Паркінсона, паркінсонічні синдроми, такі як мультіссістемная атрофія і прогресуючий над’ядерний параліч, хвороба Альцгеймера, розсіяний склероз). Це дослідження проводиться спільно з колективом співробітників Інституту геронтології АМН України, Інституту фізіології НАН України та Національного Університету ім. Т. Шевченка.