Функціональна МРТ

В нашій клініці методом функціональної МР-томографії (фМРТ) вивчаються процеси збудження і гальмування в головному мозку у здорових людей (нами обстежені діти від 6 місяців до 16 років і дорослі від 16 до 101 року), і у пацієнтів з різною патологією центральної нервової системи (ЦНС).

Як відомо, затримка психо-мовного розвитку у дітей є одним з найбільш поширених вад розвитку ЦНС. Вивчення методом фМРТ особливостей міжпівкульних взаємодій у дітей, які страждають аутизмом, дозволяє не тільки підтвердити, або спростувати цей діагноз, але і сприяє розумінню механізмів формування та функціонування різноманітних нейрональних зв’язків у таких пацієнтів.

Дослідження з використанням методу фМРТ пацієнтів, які страждають нейродегенеративними захворюваннями, такими як розсіяний склероз, хвороба Паркінсона і паркінсонічні синдроми дозволяє абсолютно по-новому поглянути на природу цих захворювань, а також оцінювати ефективність проведеного лікування за ступенем відновлення втрачених внаслідок захворювання функцій. Застосування методу фМРТ для дослідження пацієнтів після перенесеного ішемічного або геморагічного інсульту відкриває для невролога принципово новий підхід до планування тактики лікування. А візуалізація функціонально активних зон у пацієнтів з різноманітними внутрішньо-і позамозковими пухлинами — це карта, за якою планується операція.

На наступному малюнку представлен результат наших фМРТ досліджень. На цому зображенні жовто-гарячий колір — це зона збудження, а блакитний — зона гальмування.

Наші підходи до отримання фМРТ-зображень відрізняються новизною методики та розв’язуваними завданнями. Ми використовуємо світовий досвід проведення фМРТ досліджень, а також наші оригінальні підходи до отримання та обробки даних. Все це дозволяє нам використовувати фМРТ не тільки при проведенні наукових досліджень, а й в повсякденній практиці для вирішення клінічних завдань.